przeglądy nagrzewnic olejowych

Bardziej efektywny jest układ przeciwprądowy

przeglądy nagrzewnic olejowych
W układzie współprądowym wymiana ciepła zachodzi pomiędzy dwoma strumieniami biegnącymi w tym samym kierunku.
Z punktu widzenia wymiany ciepła jest to najmniej wydajny układ.

Charakteryzuje się stosunkowo niską średnią różnicą tem.