Energię uzyskuje się stosując pompę ciepła

palniki na zużyty olej silnikowy
Pompa ciepła Energię uzyskuje się stosując pompę ciepła, która wymusza obieg energii cieplnej ze źródła zimniejszego (grunt) do ogrzewanego budynku.
Zastosowanie tego urządzenia umożliwipalniki na zużyty olej silnikowy .